Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/www/horsholmvejr.dk/weather28/scriptsWD/tagsWD.php on line 282

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/www/horsholmvejr.dk/weather28/scriptsWD/tagsWD.php on line 283
Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug


Hej. Vi har købt ny vejrstation, og er ved at bygge en helt ny vejrside.
Kom snart tilbage og følg udviklingen.
Du kan også komme med kommentarer eller evt. ønsker via "Kontakt" i bunden.Webcam more information Webcam


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another siteDisplay key values and files

scriptsWD/tags.wd.txt compared to ../tagsWD.txt - dated: 03-06-2020 15:46

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|%date-year%%date-month%%date-day%%time-hour%%time-minute%00|
   | |datetime|20200603154600|
  4 | 
  5 | |date|%date-year% %date-month% %date-day%|!
   | |date|2020 06 03|!
  6 | |time|%time-hour% %time-minute% 00|!
   | |time|15 46 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|%Currentsolardescription%|!
   | |wdCurCond|Sunny/Dry|!
  9 | |wdCurIcon|%iconnumber%|!
   | |wdCurIcon|0|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|%uomtemp%|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
   | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|%temp%|!
   | |tempAct|20.4C|!
  14 | |tempDelta|%tempchangelasthour%|!
   | |tempDelta|+0.1|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|%mintemp%|!
   | |tempMinToday|11.0C|!
  17 | |tempMinTodayTime|%mintempt%|!
   | |tempMinTodayTime|03:52|!
  18 | |tempMinYday|%mintempyest%|!
   | |tempMinYday|12.3 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|%mintempyestt%|!
   | |tempMinYdayTime|04:22|!
  20 | |tempMinMonth|%mrecordlowtemp%|!
   | |tempMinMonth|7.8|!
  21 | |tempMinMonthTime|%mrecordlowtempyear% %mrecordlowtempmonth% %mrecordlowtempday%|!
   | |tempMinMonthTime|2020 6 1|!
  22 | |tempMinYear|%yrecordlowtemp%|!
   | |tempMinYear|-3.8|!
  23 | |tempMinYearTime|%yrecordlowtempyear% %yrecordlowtempmonth% %yrecordlowtempday%|!
   | |tempMinYearTime|2020 3 31|!
  24 | |tempMinAll|%recordlowtemp%|!
   | |tempMinAll|-30.0|!
  25 | |tempMinAllTime|%recordlowtempyear% %recordlowtempmonth% %recordlowtempday%|!
   | |tempMinAllTime|2015 6 28|!
  26 | |tempMinRecordToday|%mintempfortodayfromyourdata%|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
   | |tempMinRecordToday|14.6|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|%yearmintempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
   | |tempMinRecordTodayYear|2019|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|%maxtemp%|!
   | |tempMaxToday|21.2C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|%maxtempt%|!
   | |tempMaxTodayTime|14:33|!
  31 | |tempMaxYday|%maxtempyest%|!
   | |tempMaxYday|24.9 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|%maxtempyestt%|!
   | |tempMaxYdayTime|14:46|!
  33 | |tempMaxMonth|%mrecordhightemp%|!
   | |tempMaxMonth|24.9|!
  34 | |tempMaxMonthTime|%mrecordhightempyear% %mrecordhightempmonth% %mrecordhightempday%|!
   | |tempMaxMonthTime|2020 6 2|!
  35 | |tempMaxYear|%yrecordhightemp%|!
   | |tempMaxYear|24.9|!
  36 | |tempMaxYearTime|%yrecordhightempyear% %yrecordhightempmonth% %yrecordhightempday%|!
   | |tempMaxYearTime|2020 6 2|!
  37 | |tempMaxAll|%recordhightemp%|!
   | |tempMaxAll|59.4|!
  38 | |tempMaxAllTime|%recordhightempyear% %recordhightempmonth% %recordhightempday%|!
   | |tempMaxAllTime|2010 12 27|!
  39 | |tempMaxRecordToday|%maxtempfortodayfromyourdata%|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
   | |tempMaxRecordToday|28.9|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|%yearmaxtempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
   | |tempMaxRecordTodayYear|2016|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|%dew%|!
   | |dewpAct|10.8C|!
  43 | |dewpDelta|%dewchangelasthour%|!
   | |dewpDelta|+0.1|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|%mindew%|!
   | |dewpMinToday|6.1 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|%mindewt%|!
   | |dewpMinTodayTime|11:49|!
  47 | |dewpMinYday|%mindewyest%|!
   | |dewpMinYday|7.4 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|%mindewyestt%|!
   | |dewpMinYdayTime|12:57|!
  49 | |dewpMinMonth|%mrecordlowdew%|!
   | |dewpMinMonth|5.8|!
  50 | |dewpMinMonthTime|%mrecordlowdewyear% %mrecordlowdewmonth% %mrecordlowdewday%|!
   | |dewpMinMonthTime|2020 6 1|!
  51 | |dewpMinYear|%yrecordlowdew%|!
   | |dewpMinYear|-11.7|!
  52 | |dewpMinYearTime|%yrecordlowdewyear% %yrecordlowdewmonth% %yrecordlowdewday%|!
   | |dewpMinYearTime|2020 3 29|!
  53 | |dewpMinAll|%recordlowdew%|!
   | |dewpMinAll|-44.5|!
  54 | |dewpMinAllTime|%recordlowdewyear% %recordlowdewmonth% %recordlowdewday%|!
   | |dewpMinAllTime|2006 11 5|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|%maxdew%|!
   | |dewpMaxToday|12.1 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|%maxdewt%|!
   | |dewpMaxTodayTime|15:10|!
  58 | |dewpMaxYday|%maxdewyest%|!
   | |dewpMaxYday|13.5 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|%maxdewyestt%|!
   | |dewpMaxYdayTime|10:36|!
  60 | |dewpMaxMonth|%mrecordhighdew%|!
   | |dewpMaxMonth|13.5|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|%mrecordhighdewyear% %mrecordhighdewmonth% %mrecordhighdewday%|!
   | |dewpMaxMonthTime|2020 6 2|!
  62 | |dewpMaxYear|%yrecordhighdew%|!
   | |dewpMaxYear|14.9|!
  63 | |dewpMaxYearTime|%yrecordhighdewyear% %yrecordhighdewmonth% %yrecordhighdewday%|!
   | |dewpMaxYearTime|2020 5 23|!
  64 | |dewpMaxAll|%recordhighdew%|!
   | |dewpMaxAll|59.2|!
  65 | |dewpMaxAllTime|%recordhighdewyear% %recordhighdewmonth% %recordhighdewday%|!
   | |dewpMaxAllTime|2010 12 27|!
  66 | 
  67 | |appTemp|--|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | 
  79 | |heatAct|%heati%|!
   | |heatAct|24.9C|!
  80 | |heatDelta|??|!
  81 | 
  82 | |heatMaxToday|%maxheat%|!
   | |heatMaxToday|21.2 C|!
  83 | |heatMaxTodayTime|%maxheatt%|!
   | |heatMaxTodayTime|14:33|!
  84 | |heatMaxYday|%maxheatyest%|!
   | |heatMaxYday|24.9 C|!
  85 | |heatMaxYdayTime|%maxheatyestt%|!
   | |heatMaxYdayTime|14:46|!
  86 | |heatMaxMonth|%mrecordhighheatindex%|!
   | |heatMaxMonth|25.2|!
  87 | |heatMaxMonthTime|%mrecordhighheatindexyear% %mrecordhighheatindexmonth% %mrecordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxMonthTime|2020 6 1|!
  88 | |heatMaxYear|%yrecordhighheatindex%|!
   | |heatMaxYear|25.2|!
  89 | |heatMaxYearTime|%yrecordhighheatindexyear% %yrecordhighheatindexmonth% %yrecordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxYearTime|2020 6 1|!
  90 | |heatMaxAll|%recordhighheatindex%|!
   | |heatMaxAll|64.9|!
  91 | |heatMaxAllTime|%recordhighheatindexyear% %recordhighheatindexmonth% %recordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxAllTime|2010 12 27|!
  92 | 
  93 | |chilAct|%windch%|!
   | |chilAct|20.4C|!
  94 | |chilDelta|--|!
  95 | 
  96 | |chilMinToday|%minwindch%|!
   | |chilMinToday|10.6 C|!
  97 | |chilMinTodayTime|%minwindcht%|!
   | |chilMinTodayTime|05:19|!
  98 | |chilMinYday|%minchillyest%|!
   | |chilMinYday|11.7 C|!
  99 | |chilMinYdayTime|%minchillyestt%|!
   | |chilMinYdayTime|04:55|!
 100 | |chilMinMonth|%mrecordlowchill%|!
   | |chilMinMonth|7.5|!
 101 | |chilMinMonthTime|%mrecordlowchillyear% %mrecordlowchillmonth% %mrecordlowchillday%|!
   | |chilMinMonthTime|2020 6 1|!
 102 | |chilMinYear|%yrecordlowchill%|!
   | |chilMinYear|-7.4|!
 103 | |chilMinYearTime|%yrecordlowchillyear% %yrecordlowchillmonth% %yrecordlowchillday%|!
   | |chilMinYearTime|2020 3 29|!
 104 | |chilMinAll|%recordlowchill%|!
   | |chilMinAll|-37.6|!
 105 | |chilMinAllTime|%recordlowchillyear% %recordlowchillmonth% %recordlowchillday%|!
   | |chilMinAllTime|2016 10 4|!
 106 | 
 107 | |chilMaxToday|%maxwindchill%|!
   | |chilMaxToday|21.2 C|!
 108 | |chilMaxTodayTime|%maxwindchillt%|!
   | |chilMaxTodayTime|14:33|!
 109 | 
 110 | |tempActInside|%indoortemp%|!
   | |tempActInside|24.3|!
 111 | |tempActExtra1|%generalextratemp1%|!
   | |tempActExtra1|-100.0|!
 112 | |tempActExtra2|%generalextratemp2%|!
   | |tempActExtra2|-100.0|!
 113 | 
 114 | |fromhudx|C|!
 115 | |hudxAct|%humidexcelsius%|!
   | |hudxAct|22.1C|!
 116 | |hudxDelta|--|!
 117 | |hudxMaxToday|%todayhihumidex%|!
   | |hudxMaxToday|23.4|!
 118 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 119 | |daysXHigh|%daysTmax>30C%|!
   | |daysXHigh|0|!
 120 | |daysHigh|%daysTmax>25C%|!
   | |daysHigh|0|!
 121 | |daysLow|%daysTmin<0C%|!
   | |daysLow|0|!
 122 | |daysXLow|%daysTmin<-15C%|!
   | |daysXLow|0|!
 123 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 124 | |frombaro|%uombaro%|!        // "mb", "hPa", "in"
   | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 125 | 
 126 | |baroAct|%baro%|!
   | |baroAct|1008.6 hPa|!
 127 | |baroDelta|%trend%|!
   | |baroDelta|-0.1hPa/hr|!
 128 | |baroTrend|%trend%|!
   | |baroTrend|-0.1hPa/hr|!
 129 | 
 130 | |baroMinToday|%lowbaro%|!
   | |baroMinToday|1008.5 hPa|!
 131 | |baroMinTodayTime|%lowbarot%|!
   | |baroMinTodayTime|15:06|!
 132 | |baroMinYday|%minbaroyest%|!
   | |baroMinYday|1013.5 hPa|!
 133 | |baroMinYdayTime|%minbaroyestt%|!
   | |baroMinYdayTime|23:22|!
 134 | |baroMinMonth|%mrecordlowbaro%|!
   | |baroMinMonth|1008.5|!
 135 | |baroMinMonthTime|%mrecordlowbaroyear% %mrecordlowbaromonth% %mrecordlowbaroday%|!
   | |baroMinMonthTime|2020 6 3|!
 136 | |baroMinYear|%yrecordlowbaro%|!
   | |baroMinYear|972.1|!
 137 | |baroMinYearTime|%yrecordlowbaroyear% %yrecordlowbaromonth% %yrecordlowbaroday%|!
   | |baroMinYearTime|2020 2 10|!
 138 | |baroMinAll|%recordlowbaro%|!
   | |baroMinAll|972.1|!
 139 | |baroMinAllTime|%recordlowbaroyear% %recordlowbaromonth% %recordlowbaroday%|!
   | |baroMinAllTime|2020 2 10|!
 140 | 
 141 | |baroMaxToday|%highbaro%|!
   | |baroMaxToday|1013.8 hPa|!
 142 | |baroMaxTodayTime|%highbarot%|!
   | |baroMaxTodayTime|00:00|!
 143 | |baroMaxYday|%maxbaroyest%|!
   | |baroMaxYday|1024.9 hPa|!
 144 | |baroMaxYdayTime|%maxbaroyestt%|!
   | |baroMaxYdayTime|00:00|!
 145 | |baroMaxMonth|%mrecordhighbaro%|!
   | |baroMaxMonth|1030.0|!
 146 | |baroMaxMonthTime|%mrecordhighbaroyear% %mrecordhighbaromonth% %mrecordhighbaroday%|!
   | |baroMaxMonthTime|2020 6 1|!
 147 | |baroMaxYear|%yrecordhighbaro%|!
   | |baroMaxYear|1042.6|!
 148 | |baroMaxYearTime|%yrecordhighbaroyear% %yrecordhighbaromonth% %yrecordhighbaroday%|!
   | |baroMaxYearTime|2020 3 22|!
 149 | |baroMaxAll|%recordhighbaro%|!
   | |baroMaxAll|1047.7|!
 150 | |baroMaxAllTime|%recordhighbaroyear% %recordhighbaromonth% %recordhighbaroday%|!
   | |baroMaxAllTime|2012 2 7|!
 151 | 
 152 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 153 | |humiAct|%hum%|!
   | |humiAct|54|!
 154 | 
 155 | |humiDelta|%humchangelasthour%|!
   | |humiDelta|0|!
 156 | 
 157 | |humiMinToday|%lowhum%|!
   | |humiMinToday|44|!
 158 | |humiMinTodayTime|%lowhumt%|!
   | |humiMinTodayTime|11:44|!
 159 | |humiMinYday|%minhumyest%|!
   | |humiMinYday|35|!
 160 | |humiMinYdayTime|%minhumyestt%|!
   | |humiMinYdayTime|12:57|!
 161 | |humiMinMonth|%mrecordlowhum%|!
   | |humiMinMonth|35|!
 162 | |humiMinMonthTime|%mrecordlowhumyear% %mrecordlowhummonth% %mrecordlowhumday%|!
   | |humiMinMonthTime|2020 6 2|!
 163 | |humiMinYear|%yrecordlowhum%|!
   | |humiMinYear|29|!
 164 | |humiMinYearTime|%yrecordlowhumyear% %yrecordlowhummonth% %yrecordlowhumday%|!
   | |humiMinYearTime|2020 3 29|!
 165 | |humiMinAll|%recordlowhum%|!
   | |humiMinAll|0|!
 166 | |humiMinAllTime|%recordlowhumyear% %recordlowhummonth% %recordlowhumday%|!
   | |humiMinAllTime|2007 3 18|!
 167 | 
 168 | |humiMaxToday|%highhum%|!
   | |humiMaxToday|89|!
 169 | |humiMaxTodayTime|%highhumt%|!
   | |humiMaxTodayTime|03:41|!
 170 | |humiMaxYday|%maxhumyest%|!
   | |humiMaxYday|82|!
 171 | |humiMaxYdayTime|%maxhumyestt%|!
   | |humiMaxYdayTime|01:32|!
 172 | |humiMaxMonth|%mrecordhighhum%|!
   | |humiMaxMonth|89|!
 173 | |humiMaxMonthTime|%mrecordhighhumyear% %mrecordhighhummonth% %mrecordhighhumday%|!
   | |humiMaxMonthTime|2020 6 3|!
 174 | |humiMaxYear|%yrecordhighhum%|!
   | |humiMaxYear|95|!
 175 | |humiMaxYearTime|%yrecordhighhumyear% %yrecordhighhummonth% %yrecordhighhumday%|!
   | |humiMaxYearTime|2020 1 9|!
 176 | |humiMaxAll|%recordhighhum%|!
   | |humiMaxAll|99|!
 177 | |humiMaxAllTime|%recordhighhumyear% %recordhighhummonth% %recordhighhumday%|!
   | |humiMaxAllTime|2010 12 26|!
 178 | 
 179 | |humiInAct|%indoorhum%|!
   | |humiInAct|31|!
 180 | |humiActExtra1|%generalextrahum1%|!
   | |humiActExtra1|-100|!
 181 | |humiActExtra2|%generalextrahum2%|!
   | |humiActExtra2|-100|!
 182 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 183 | |fromrain|%uomrain%|!     // = 'mm', 'in'
   | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 184 | 
 185 | |rainRateAct|%currentrainrate%|!
   | |rainRateAct|0.0|!
 186 | 
 187 | |rainRateMaxToday|%maxrainrate%|!
   | |rainRateMaxToday|0.0|!
 188 | |rainRateMaxYday|%maxrainrateyest%|!
   | |rainRateMaxYday|0.0|!
 189 | 
 190 | |lastRained|%dateoflastrainalways% %timeoflastrainalways%|!
   | |lastRained|25/5/2020 16:42|!
 191 | 
 192 | |rainHourAct|%hourrn%|!
   | |rainHourAct|0.0|!
 193 | |rainHourMaxToday|%maxhourrn%|!
   | |rainHourMaxToday|0.0|!
 194 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 195 | 
 196 | |rainToday|%dayrn%|!
   | |rainToday| 0.0 mm|!
 197 | |rainYday|%ystdyrain%|!
   | |rainYday|0.0 mm|!
 198 | |rainWeek|%raincurrentweek%|!
   | |rainWeek|0.0|!
 199 | |rainMonth|%monthrn%|!
   | |rainMonth|0.0 mm|!
 200 | |rainYear|%yearrn%|!
   | |rainYear|235.4 mm|!
 201 | 
 202 | |rainTodayLow|     ?|!
 203 | |rainYdayLow|      ?|!
 204 | |rainYdayHigh|     ?|!
 205 | |rainRateYday|     ?|!
 206 | 
 207 | 
 208 | |rainDayMnth|%dayswithrain%|!
   | |rainDayMnth|0|!
 209 | |rainDayYear|%dayswithrainyear%|!
   | |rainDayYear|72|!
 210 | |rainDaysWithNo|%dayswithnorain%|!
   | |rainDaysWithNo|8|!
 211 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 212 | |etToday|%VPet%|!
   | |etToday|0.0|!
 213 | |etYday|%yesterdaydaviset%|!
   | |etYday|0.0|!
 214 | |etMonth|%VPetmonth%|!
   | |etMonth|13.0|!
 215 | |etYear|%VPetyear%|!
   | |etYear|282.9|!
 216 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 217 | |fromwind|%uomwind%|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
   | |fromwind|m/s|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 218 | 
 219 | |windAct|%avgspd%|!
   | |windAct|3.1 m/s|!
 220 | |gustAct|%gstspd%|!
   | |gustAct|3.1 m/s|!
 221 | |gustMaxHour|%maxgsthr%|!
   | |gustMaxHour|5.8 m/s  E|!
 222 | |windActDsc|%dirlabel%|!
   | |windActDsc|SSE|!
 223 | |windActDir|%dirdeg%|!
   | |windActDir|158 |!
 224 | 
 225 | |windBeafort|%beaufortnum%|!
   | |windBeafort|2|!
 226 | 
 227 | |windAvgDir|%avdir10minute%|!
   | |windAvgDir|143|!
 228 | 
 229 | |gustMaxToday|%maxgst%|!
   | |gustMaxToday|6.3 m/s|!
 230 | |gustMaxTodayTime|%maxgstt%|!
   | |gustMaxTodayTime|12:33|!
 231 | |gustMaxYday|%maxgustyestnodir%|!
   | |gustMaxYday|8.2|!
 232 | |gustMaxYTime|%maxgustyestt%|!
   | |gustMaxYTime|13:38|!
 233 | |gustMaxMonth|%mrecordwindgust%|!
   | |gustMaxMonth|8.0|!
 234 | |gustMaxMonthTime|%mrecordhighgustyear% %mrecordhighgustmonth% %mrecordhighgustday%|!
   | |gustMaxMonthTime|2020 6 2|!
 235 | |gustMaxYear|%yrecordwindgust%|!
   | |gustMaxYear|25.7|!
 236 | |gustMaxYearTime|%yrecordhighgustyear% %yrecordhighgustmonth% %yrecordhighgustday%|!
   | |gustMaxYearTime|2020 3 12|!
 237 | |gustMaxAll|%recordwindgust%|!
   | |gustMaxAll|31.9|!
 238 | |gustMaxAllTime|%recordhighgustyear% %recordhighgustmonth% %recordhighgustday%|!
   | |gustMaxAllTime|2013 3 10|!
 239 | 
 240 | |fromdistance|%uomdistance%|!
   | |fromdistance|km|!
 241 | |windrunToday|%windruntoday%|!
   | |windrunToday|83.53|!
 242 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 243 | |uvAct|%VPuv%|!
   | |uvAct|0.0|!
 244 | 
 245 | |uvMaxToday|%highuv%|!
   | |uvMaxToday|-1.0|!
 246 | |uvMaxTodayTime|%highuvtime%|!
   | |uvMaxTodayTime||!
 247 | |uvMaxYday|%highuvyest%|!
   | |uvMaxYday|-1.0|!
 248 | |uvMaxYdayTime|%highuvyesttime%|!
   | |uvMaxYdayTime||!
 249 | |uvMaxMonth|%mrecordhighuv%|!
   | |uvMaxMonth|0.0|!
 250 | |uvMaxMonthTime|%mrecordhighuvyear% %mrecordhighuvmonth% %mrecordhighuvday%|!
   | |uvMaxMonthTime|0 0 0|!
 251 | |uvMaxYear|%yrecordhighuv%|!
   | |uvMaxYear|0.0|!
 252 | |uvMaxYearTime|%yrecordhighuvyear% %yrecordhighuvmonth% %yrecordhighuvday%|!
   | |uvMaxYearTime|0 0 0|!
 253 | |uvMaxAll|%recordhighuv%|!
   | |uvMaxAll|0.0|!
 254 | |uvMaxAllTime|%recordhighuvyear% %recordhighuvmonth% %recordhighuvday%|!
   | |uvMaxAllTime|0 0 0|!
 255 | 
 256 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 257 | |solarAct|%VPsolar%|!
   | |solarAct|701|!
 258 | |solarActPerc|%currentsolarpctplain%|!
   | |solarActPerc|98|!
 259 | 
 260 | |solarMaxToday|%highsolar%|!
   | |solarMaxToday|1058|!
 261 | |solarMaxTodayTime|%highsolartime%|!
   | |solarMaxTodayTime|13:37|!
 262 | |solarMaxYday|%highsolaryest%|!
   | |solarMaxYday|814.0|!
 263 | |solarMaxYdayTime|%highsolaryesttime%|!
   | |solarMaxYdayTime|12:49|!
 264 | |solarMaxMonth|%mrecordhighsolar%|!
   | |solarMaxMonth|1058.0|!
 265 | |solarMaxMonthTime|%mrecordhighsolaryear% %mrecordhighsolarmonth% %mrecordhighsolarday%|!
   | |solarMaxMonthTime|2020 6 3|!
 266 | |solarMaxYear|%yrecordhighsolar%|!
   | |solarMaxYear|1107.0|!
 267 | |solarMaxYearTime|%yrecordhighsolaryear% %yrecordhighsolarmonth% %yrecordhighsolarday%|!
   | |solarMaxYearTime|2020 5 19|!
 268 | |solarMaxAll|%recordhighsolar%|!
   | |solarMaxAll|1137.0|!
 269 | |solarMaxAllTime|%recordhighsolaryear% %recordhighsolarmonth% %recordhighsolarday%|!
   | |solarMaxAllTime|2019 5 26|!
 270 | 
 271 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 272 | |fromheight|ft|!
 273 | |cloudHeight|%cloudheightfeet%|!
   | |cloudHeight|4025|!
 274 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 275 | |fcstTxt|%vpforecasttext%|!
   | |fcstTxt|---|!
 276 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 277 | |moonrise|%moonrise%|!
   | |moonrise|18:31|!
 278 | |moonset|%moonset%|!
   | |moonset|03:33|!
 279 | |lunarPhasePerc|%moonphase%|!
   | |lunarPhasePerc|93%|!
 280 | |lunarAge|%moonage%|!
   | |lunarAge|Moon age: 12 days,6 hours,55 minutes,93%|!
 281 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 282 | |wsVersion|%wdversion%|!
   | |wsVersion|10.37S|!
 283 | |wsBuild|%wdbuild%|!
   | |wsBuild|113|!
 284 | |wsHardware|          ?|!
 285 | |wsUptime|%windowsuptime%|!
   | |wsUptime|1 Days 12 Hours 2 Minutes 9 Seconds|!
 286 | |-------------------------------------- soil
 287 | |soilTempAct|%soiltemp%#%VPsoiltemp2%#%VPsoiltemp3%#%VPsoiltemp4%|!
   | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 288 | |soilTempMaxToday|%maxsoiltemp%#%hiVPsoiltemp2%#%hiVPsoiltemp3%#%hiVPsoiltemp4%|!
   | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonth|%mrecordhighsoil%#%mrecordhighsoil2%#%mrecordhighsoil3%#%mrecordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonthTime|%mrecordhighsoilyear% %mrecordhighsoilmonth% %mrecordhighsoilday%#%mrecordhighsoilyear2% %mrecordhighsoilmonth2% %mrecordhighsoilday2%#%mrecordhighsoilyear3% %mrecordhighsoilmonth3% %mrecordhighsoilday3%#%mrecordhighsoilyear4% %mrecordhighsoilmonth4% %mrecordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxMonthTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#2007 5 31|
 291 | |soilTempMaxYear|%yrecordhighsoil%#%yrecordhighsoil2%#%yrecordhighsoil3%#%yrecordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 292 | |soilTempMaxYearTime|%yrecordhighsoilyear% %yrecordhighsoilmonth% %yrecordhighsoilday%#%yrecordhighsoilyear2% %yrecordhighsoilmonth2% %yrecordhighsoilday2%#%yrecordhighsoilyear3% %yrecordhighsoilmonth3% %yrecordhighsoilday3%#%yrecordhighsoilyear4% %yrecordhighsoilmonth4% %yrecordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxYearTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#2007 5 31|
 293 | |soilTempMaxAll|%recordhighsoil%#%recordhighsoil2%#%recordhighsoil3%#%recordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxAll|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 294 | |soilTempMaxAllTime|%recordhighsoilyear% %recordhighsoilmonth% %recordhighsoilday%#%recordhighsoilyear2% %recordhighsoilmonth2% %recordhighsoilday2%#%recordhighsoilyear3% %recordhighsoilmonth3% %recordhighsoilday3%#%recordhighsoilyear4% %recordhighsoilmonth4% %recordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxAllTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#2007 5 31|
 295 | |soilTempMinToday|%minsoiltemp%#%loVPsoiltemp2%#%loVPsoiltemp3%#%loVPsoiltemp4%|!
   | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonth|%mrecordlowsoil%#%mrecordlowsoil2%#%mrecordlowsoil3%#%mrecordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonthTime|%mrecordlowsoilyear% %mrecordlowsoilmonth% %mrecordlowsoilday%#%mrecordlowsoilyear2% %mrecordlowsoilmonth2% %mrecordlowsoilday2%#%mrecordlowsoilyear3% %mrecordlowsoilmonth3% %mrecordlowsoilday3%#%mrecordlowsoilyear4% %mrecordlowsoilmonth4% %mrecordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinMonthTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#2007 5 31|!
 298 | |soilTempMinYear|%yrecordlowsoil%#%yrecordlowsoil2%#%yrecordlowsoil3%#%yrecordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 299 | |soilTempMinYearTime|%yrecordlowsoilyear% %yrecordlowsoilmonth% %yrecordlowsoilday%#%yrecordlowsoilyear2% %yrecordlowsoilmonth2% %yrecordlowsoilday2%#%yrecordlowsoilyear3% %yrecordlowsoilmonth3% %yrecordlowsoilday3%#%yrecordlowsoilyear4% %yrecordlowsoilmonth4% %yrecordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinYearTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#0 0 0|!
 300 | |soilTempMinAll|%recordlowsoil%#%recordlowsoil2%#%recordlowsoil3%#%recordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinAll|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 301 | |soilTempMinAllTime|%recordlowsoilyear% %recordlowsoilmonth% %recordlowsoilday%#%recordlowsoilyear2% %recordlowsoilmonth2% %recordlowsoilday2%#%recordlowsoilyear3% %recordlowsoilmonth3% %recordlowsoilday3%#%recordlowsoilyear4% %recordlowsoilmonth4% %recordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinAllTime|2004 10 11#2007 5 31#2007 5 31#2007 5 31|!
 302 | 
 303 | |soilMoistAct|%VPsoilmoisture%#%VPsoilmoisture2%#%VPsoilmoisture3%#%VPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 304 | |soilMoistMaxToday|%hiVPsoilmoisture%#%hiVPsoilmoisture2%#%hiVPsoilmoisture3%#%hiVPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 305 | |soilMoistMaxMonth|%mrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxMonth|100.0#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxMonthTime|%mrecordhighsoilmoistyear% %mrecordhighsoilmoistmonth% %mrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxMonthTime|2008 12 31#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYear|%yrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxYear|100.0#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYearTime|%yrecordhighsoilmoistyear% %yrecordhighsoilmoistmonth% %yrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxYearTime|0 0 0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAll|%recordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxAll|0.0#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAllTime|%recordhighsoilmoistyear% %recordhighsoilmoistmonth% %recordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxAllTime|0 0 0#--#--#--|!
 311 | 
 312 | |soilMoistMinToday|%loVPsoilmoisture%#%loVPsoilmoisture2%#%loVPsoilmoisture3%#%loVPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 313 | 
 314 | |leafTempAct|-- --|!
 315 | |leafWetAct|%VPleaf%#%VPleaf2%|!
   | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 316 | |leafWetMaxToday|%hiVPleaf%#%hiVPleaf2%|!
   | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 317 | |leafWetMinToday|%loVPleaf%#%loVPleaf2%|!
   | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 318 | |-------------------------------------- trends %temp0minuteago%
   | |-------------------------------------- trends 20.3|-------------------------------------- trends 20.3
 319 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 320 | |tempArray|%temp%#%temp5minuteago%#%temp10minuteago%#%temp15minuteago%#%temp20minuteago%#%temp30minuteago%#%temp45minuteago%#%temp60minuteago%#%temp75minuteago%#%temp90minuteago%#%temp105minuteago%#%temp120minuteago% |!
   | |tempArray|20.4C#19.9#19.9#19.8#20.2#20.9#20.4#20.2#20.8#20.3#20.3#20.0 |!
 321 | |windArray|%avgspd%#%wind5minuteago%#%wind10minuteago%#%wind15minuteago%#%wind20minuteago%#%wind30minuteago%#%wind45minuteago%#%wind60minuteago%#%wind75minuteago%#%wind90minuteago%#%wind105minuteago%#%wind120minuteago% |!
   | |windArray|3.1 m/s#2.6#2.1#2.1#2.6#2.6#2.6#3.1#2.6#2.6#2.1#2.1 |!
 322 | |gustArray|%gstspd%#%gust5minuteago%#%gust10minuteago%#%gust15minuteago%#%gust20minuteago%#%gust30minuteago%#%gust45minuteago%#%gust60minuteago%#%gust75minuteago%#%gust90minuteago%#%gust105minuteago%#%gust120minuteago% |!
   | |gustArray|3.1 m/s#4.6#4.6#3.6#5.1#5.7#5.1#5.1#2.1#3.6#5.1#4.6 |!
 323 | |wdirArray|%dirlabel%#%dir5minuteago%#%dir10minuteago%#%dir15minuteago%#%dir20minuteago%#%dir30minuteago%#%dir45minuteago%#%dir60minuteago%#%dir75minuteago%#%dir90minuteago%#%dir105minuteago%#%dir120minuteago% |!
   | |wdirArray|SSE# SSE#ESE# SE#ESE#ESE# SE# SE# SE# SSE# SE# SE |!
 324 | |humiArray|%hum%#%hum5minuteago%#%hum10minuteago%#%hum15minuteago%#%hum20minuteago%#%hum30minuteago%#%hum45minuteago%#%hum60minuteago%#%hum75minuteago%#%hum90minuteago%#%hum105minuteago%#%hum120minuteago% |!
   | |humiArray|54#55#55#57#55#54#55#54#55#53#51#50 |!
 325 | |baroArray|%baro%#%baro5minuteago%#%baro10minuteago%#%baro15minuteago%#%baro20minuteago%#%baro30minuteago%#%baro45minuteago%#%baro60minuteago%#%baro75minuteago%#%baro90minuteago%#%baro105minuteago%#%baro120minuteago% |!
   | |baroArray|1008.6 hPa#1008.7#1008.6#1008.6#1008.5#1008.6#1008.6#1008.7#1008.9#1009.0#1009.3#1009.5 |!
 326 | |rainArray|%dayrn%#%rain5minuteago%#%rain10minuteago%#%rain15minuteago%#%rain20minuteago%#%rain30minuteago%#%rain45minuteago%#%rain60minuteago%#%rain75minuteago%#%rain90minuteago%#%rain105minuteago%#%rain120minuteago% |!
   | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 327 | |solarArray|%VPsolar%#%VPsolar5minuteago%#%VPsolar10minuteago%#%VPsolar15minuteago%#%VPsolar20minuteago%#%VPsolar30minuteago%#%VPsolar45minuteago%#%VPsolar60minuteago%#%VPsolar75minuteago%#%VPsolar90minuteago%#%VPsolar105minuteago%#%VPsolar120minuteago% |!
   | |solarArray|701#99#98#40#28#98#92#87#100#94#100#55 |!
 328 | |uvArray|%VPuv%#%VPuv5minuteago%#%VPuv10minuteago%#%VPuv15minuteago%#%VPuv20minuteago%#%VPuv30minuteago%#%VPuv45minuteago%#%VPuv60minuteago%#%VPuv75minuteago%#%VPuv90minuteago%#%VPuv105minuteago%#%VPuv120minuteago% |!
   | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

You find our weather info also at:

European Weather Network

Weather Underground

European Weather Network

Equipment we use:

Weather-station
Davis VP2

Weather-program
Weather Display

Davis VP2

Weather DisplayHej. Vi har købt ny vejrstation, og er ved at bygge en helt ny vejrside.
Kom snart tilbage og følg udviklingen.
Du kan også komme med kommentarer eller evt. ønsker via "Kontakt" i bunden.